Onze visie

Integrale duurzaamheid met het verdienhuisprincipe

Integrale duurzaamheid gaat om het leggen van de juiste verbindingen. Meacasa heeft vooruitstrevende keuzes gemaakt die ervoor zorgen dat onder aan de streep bij de ontwikkeling van een project zowel de eindgebruikers, de gemeente als de omwonenden er “beter” van worden. Dit gevolg van duurzaam bouwen noemen wij het “Verdienhuis”.

Om deze verbindingen concreet te maken zijn al onze projecten gebaseerd op een vijftal ontwerp-principes om te komen tot het “Verdienhuis”. Het verdienhuis is dus geen woningtype of cataloguswoning, maar wordt vormgegeven op basis van stedenbouwkundige randvoorwaarden, de context van de omgeving en uiteraard de behoefte van de markt.

Integrale duurzaamheid Meacasa

  • Energie: Meacasa realiseert woningen die enerzijds zo weinig mogelijk energie verliezen en anderzijds juist meer energie leveren dan noodzakelijk is voor huishoudelijk gebruik.
  • Groen: Meacasa realiseert een groene gezonde woonomgeving binnen de plangrenzen en draagt hiermee bij aan terugdringing van CO2. Bewoners ervaren deze groene verwevenheid als een meerwaarde voor hun woning.
  • Flexibiliteit: De woonplattegronden zijn zodanig ontworpen dat deze op eenvoudige wijze aan te passen zijn naar de wensen van nieuwe gebruikers.
  • Deel-mobiliteit: Door gedeelde mobiliteit te integreren in de ontwikkelopgave wordt een bijdrage geleverd aan groeiende parkeerproblematiek en autogebruik.
  • Water: Meacasa woningen gaan zeer bewust om met water, zowel huishoudelijk water als regenwater. Zo gebeurt warmwateropwekking op basis van daglicht en voordat warm water in het riool wordt afgevoerd, wordt het benut om ventilatielucht op te warmen.

Hoogste graad duurzaam bouwen

Integrale duurzaamheid draait hierbij om het milieu en de mens. De ontwikkeling van het duurzaam bouwen heeft de laatste jaren een flinke vlucht genomen. Mensen zijn bewuster geworden en zien de noodzaak om hier over na te denken. In 2020 streeft de overheid naar energie zuinige woningbouw. Meacasa kiest nu al voor de hoogste graad van duurzaamheid en heeft het Verdienhuis gekozen om een maximale bijdrage te leveren aan een duurzaam Nederland.

Heeft u belangstelling om uw visie op integrale duurzaamheid met ons te delen of heeft u een opgave waarbij u graag deze ontwerpprincipes wilt toepassen? Wij maken graag een verdien-afspraak.